آشنایی با ویژگی ها و امکانات مدل های مختلف اسپرسوساز نوا NOVA

آشنایی با ویژگی ها و امکانات مدل های مختلف اسپرسوساز نوا NOVA

شرکت نوا تا آوریل 2017 مدلهای ( 137 و 139 و 140 و 144 و 146 و 148 و 149 با فشار بخار 15 بار ) اسپرسوساز تولید می کند و دیگر دستگاه های داخل بازار چه برقی و چه روگازی تقلبی می باشد و مشخصه اصلی آن آرم دایره ایی شکل ثبت شده شرکت نوا در کنار اسم لاتین آن شرکت است.....