برگزاری جشن مردمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

برگزاری جشن مردمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

 مردم وهنرمندان بندر گناوه بزرگداشت روز خلیج فارس را برروی آبهای نیلگون خلیج فارس بر روی عرشه یک لنج تفریحی در گناوه برپا کردند.

در مراسم جشن بزرگداشت روز خلیج فارس که با حضور شهروندان گناوه بر روی عرشه یک لنج تفریحی در گناوه برگزار شد، شاعران گناوه اشعار خود را در خصوص خلیج فارس خواندند و بعد از آن دو گروه موسیقی پاپ و محلی به اجرای برنامه پرداختند .

در این جشن موسیقی بومی حلی بندر گناوه نیز به اجرا درآمد.

نظرات بازدیدکنندگان