انواع اندازه قهوه آسیاب شده

انواع اندازه قهوه آسیاب شده

 قهوه آسیاب شده، بسته به این که به چه منظوری قرار است استفاده شود، دارای انواع مختلف می باشد. به طور کلی سه درجه متفاوت برای میزان ریز شدن قهوه در آسیاب ها موجود است و هر کدام از این درجات برای تهیه نوع بخصوصی از نوشیدنی قهوه کاربرد دارد.

درجه درشت: قهوه آسیاب شده با این درجه، برای تهیه قهوه به روش فرنچ پرس مناسب می باشد.

درجه متوسط: از این سطح، برای تهیه قهوه به روش قطره ای و یا با استفاده از فیلتر، مناسب است.
درجه ریز: قهوه آسیاب شده با درجه ریز برای تهیه اسپرسو کاربرد دارد و چنانچه درشتی دانه ها بیشتر از مقدار لازم باشد، عصاره قهوه به خوبی گرفته نخواهد شد.
درجه خیلی ریز: این سطح از آسیاب دانه ها، به اندازه ای ریز است که قهوه تبدیل به پودر نرم و یک دستی شده و عطر آن کاملا خارج می شود. این پودر را برای تهیه قهوه ترک به کار می برند. 

نظرات بازدیدکنندگان